Afdrukken

COMPUTERGESTUURD GEZONDHEIDSBILAN


 

Check-up : preventie en behandeling van symptomen, klachten en aandoeningen door te LUISTEREN naar de patiënt en zijn individueel verhaal via computeranalyse te vertalen naar de vaststelling van persoonlijke sterke en zwakke punten.

Hoe staat het met de eigen mogelijkheden van het lichaam om inflammaties (ontstekingen) te kunnen doorkomen en afronden zonder nasleep en nadelige gevolgen voor de gezondheid?

Hoe bepaal je of je lichaam nog goed in evenwicht is qua insulinestofwisseling? Insuline is een heel belangrijk hormoon in verband met de huishouding van suikers en vetten, is dus ook heel belangrijk in verband met bloeddruk, obesitas en cardiovasculaire aandoeningen.

Hoe sterk is de activiteit van de vitaminen van de B-groep in je organisme, heb je tekens van tekorten of onevenwichten?

Vitaminen van de B-groep zijn uitermate belangrijk voor het suiker-en vetmetabolisme.

We gaan hierover, via dit geautomatiseerd computerprogramma waarin het verhaal en dus de woorden van de patiënt geanalyseerd en geïnterpreteerd worden, een heel duidelijk beeld krijgen.

Heel belangrijk zijn ook de bevindingen in verband met de mogelijkheden van allerlei tekorten qua vitamine D, calcium, magnesium, kalium.

Bijna iedereen heeft er een tekort aan!

Deze methode geeft ook aan of er weerslag is op het neurohormonale systeem, het verband tussen het zenuwstelsel en de hormonen.

Van het allergrootste belang is natuurlijk en vooral het inschatten van de toestand van de darmflora. Dit gebeurt in deze computeranalyse door de interpretatie van heel specifieke maar eenvoudige vragen betreffende alle aspecten van het spijsverteringsstelsel.

 

Een goede samenstelling van de darmflora is van uitermate groot belang, niet alleen voor de spijsvertering en maag-en darmaandoeningen, maar ook voor de immuniteit, de weerstand tegen infecties en tegen allergie.

Het bepalen van de kwaliteit van de mogelijkheden van de lever om als ontgiftingsorgaan te functioneren is ook van uitzonderlijk belang om een goede gezondheid te behouden of terug te verkrijgen.

Ook hier verschaft de computerinterpretatie van de specifieke vragen over deze leverfunctie de opvallend juiste indicaties om therapeutisch te handelen.

Leven betekent ook “roesten”, “oxideren”: bij iedere reactie in het lichaam ontstaan er afvalproducten van de verbruikte zuurstof.

Dit zijn oxiderende stoffen. Ook in ons milieu zijn ze overvloedig voor handen. Deze stoffen moeten door ons eigen antioxidatief systeem onschadelijk gemaakt worden.

Hier moeten we dus bepalen hoe groot deze zogenaamde oxidatieve belasting is en hoe we die kunnen of moeten counteren met anti-oxidantia zoals zink, selenium, vitamine E en zo verder.

Een dergelijke aanpak leidt tot een heel individuele diagnose.

Deze diagnose is dus gebaseerd op de analyse van de woordelijke geschiedenis van de patiënt.

In plaats van alleen maar te vertrouwen op bijkomende onderzoeken zoals labo testen, wordt hier speciaal aandacht besteed aan de waarde van de eigen woorden van de patiënt.

De patiënt beantwoordt een reeks eenvoudige vragen. Zijn antwoorden worden geanalyseerd en geïnterpreteerd en deze bewerking geeft ons al een heel goed beeld. We controleren dit dan via labo onderzoek in een gespecialiseerd labo.

Preventie betekent “voorkomen”.

Dit kan op een “passieve” manier : om de zoveel tijd bepaalde onderzoeken doen om te zien of je bepaalde ziekten nog niet hebt, maar dit kan ook op een “actieve” manier: wat in het specifieke geval van de patiënt het beste voor hem is om persoonlijk te doen, om niet in ziekte-ellende terecht te komen.

 

“MOYO CLINIC for Nutritional Medecine” stelt U een ultrapreventie programma voor :

 

-      Welke voedingsmiddelen zijn speciaal voor jou goed of slecht?

-      Hoe kan je je genen beïnvloeden die ziektebevorderend zijn en hoe beïnvloed je je genen die gezondheidsstimulerend zijn?

-      Het verband tussen je functioneren en je verbruik van suikers, vetten en eiwitten.

-      Welke vitaminen heb jij nodig -welke soort vitaminen – welke soort mineralen en oligo-elementen.

-      Welke soort van lichamelijke activiteit is voor jou specifiek het beste:

o   een uithoudingssport?

o   Intervaltraining?

o   Krachtsport, enz…